Ortomolekylär medicin del 2

Här kommer del 2 i ämnet ortomolekylär medicin.

Myter om mat och läkemedel

Här vill jag belysa fem myter – två om mat och tre om läkemedel:


• Livsmedelsverket brukar hävda att "en allsidig kost ger all den näring vi behöver". Men Livsmedelsverkets kostråd ifrågasätts öppet av alltfler. Mest kritiserad är rekommendationen att vi gärna kan äta mycket kolhydrater och bör begränsa intaget av fett och protein. Men kritiken gäller också att den rekommenderade kosten idag är näringsfattig, innehåller miljögifter och tillsatser som kan vara ohälsosamma för befolkningen. I flera avseenden är det möjligt att den kost som myndigheter och experter rekommenderat sedan drygt trettio år kan vara direkt sjukdomsframkallande för individen.


• "Näringstillskott har endast effekt vid ursprungliga bristsjukdomar". Tusentals vetenskapliga studier har sedan 1930-talet visat att påståendet är falskt. Bruce Ames har beskrivit att positiva effekter vid ett femtiotal sjukdomar kan förstås utifrån genetisk polymorfism vilket innebär att behovet av enskilda nutrienter kan vara betydligt högre hos vissa än för de flesta andra människor [1]. På läkemedelsområdet kan man urskilja tre myter:


• "Läkemedel är bättre än kosttillskott vid sjukdomsbehandling". Men vid många sjukdomar kan en näringsinriktad behandling vara lika bra och ibland bättre än läkemedel.


• "Läkemedel är säkrare än näringstillskott". Använda med kunskap är kosttillskott mycket säkrare än läkemedel.


• "Kosttillskott försämrar läkemedelsbehandling". Sanningen är att näringstillskott vanligen, men inte alltid, går bra att kombinera med läkemedel. Det är också dokumenterat att tillskott tillsammans med läkemedel ofta bidrar till bättre effekt och kan minska läkemedlens bieffekter. I stället för att oreflekterat acceptera ovanstående fem påståenden skaffar sig den intresserade kunskap på två sätt. Genom att iaktta och prova näringseffekter på sig själv och andra människor erhålls en primär kunskap, och genom att öppet och kritiskt läsa en idag mycket omfattande litteratur får vi veta vad andra funnit.


Förövrigt har jag påbörjat en bok om energifält och kvantfysik. Den skall jag nu återgå till.
1:a advent idag. Var är julstämningen?

Ha det bra! Vi hörs


Källförteckning

[1] Ames B, et al. High-dose vitamin therapy stimulates variant enzymes with decreased

coenzyme binding affinity (increased Km): relevance to genetic disease and polymorphisms. Am J Clin Nutr 2002;75:616-58.

http://www.ortomolekylar.se/files/documents/090716185453_OMintro07BoJ.pdf

 

 


Ortomolekylär medicin del 1

Jag är intresserad av OM (ortomolekylär medicin) och alternativ medicin. Jag är dock noga med att det skall ske med forskning och under kontrollerade former då det finns en hel del skojare som vill åt dina pengar. Jag kommer i detta inlägg presentera lite vetenskapliga fakta.

OM
Begreppet Ortomolekylär medicin grundades av Biokemisten Linus Pauling.
Linus Pauling, född 28 februari 1901, var en amerikansk fysikalisk kemist, biokemist och fredsaktivist.
Pauling var en föregångare i tillämpningen av kvantmekanik på kemi och mottog Nobelpriset i kemi 1954 för sitt arbete med kemiska bindningar. Han gjorde också viktiga bidrag till kristall- och proteinstrukturbestämning, och var en av molekylärbiologins grundare.
Pauling mottog också Nobels fredspris 1962 för sin kampanj mot ovanjordiska kärnvapenprov. Han är därmed den ende person som har fått två Nobelpris som ensam mottagare. Tre personer till har fått flera Nobelpris, men då har åtminstone något av dem varit delat. Han tilldelades också den amerikanska utmärkelsen National Medal of Science 1974 och den brittiska Davymedaljen 1947.

OM innebär att vid behandling och prevention av sjukdom använda optimala mängder av för kroppen bekanta molekyler. Avsikten med detta är att stödja kroppens biokemiska balans. Inom denna tradition betonas att varje individ är unik i sin biokemi och fysiologi. Detta kallas biokemisk individualitet [3] och det innebär att vi har olika behov av hur mycket vi behöver av enskilda näringsämnen för att vi ska hålla oss friska. Många inriktningar (näringsmedicin, funktionesmedicin etc) har hämtat inspiration från OM.

Dagens medicin är i bästa fall en vetenskap, där kunskap om naturen/verkligheten utvecklas genom en systematisk och kritisk metod. Mycket av det som presenteras som vetenskap kan dock vid närmare analys visa sig vara en myt. Av stor betydelse är att välgjorda positiva studier av näringsämnens betydelse för hälsan ofta förnekas, förtalas och förvanskas i media. Samtidigt hävdas att vit-och mineraler i form av tillskott i låga eller måttliga doser är farliga [4-6]. För att finna stöd för detta används metaanalyser av metodologiskt så dålig kvalitet att de inte borde accepteras för publicering i ansedda vetenskapliga tidskrifter[7]. Att så ändå sker säger en del om villkoren i dagens medicin. I OM tradition anses välgjorda fallstudier, men även dubbelblinda och kontrollerade undersökningar, viktiga för medicinsk kunskapsutveckling.

Egna eller kroppsfrämmande ämnen?
De ämnen vi får i oss kan indelas utifrån hur väl molekylerna kan passa in i kroppens naturliga biokemi. Kroppsegna (lr ortomolekylära) ämnen får vi från den föda vi ätit i tusentals generationer, men också i näringstillskott. Dessa ämnen är av stor betydelse i traditionell medicin, och av speciellt intresse vid kroniska och recidivetande sjukdomar.
De ämnen som kallas för läkemedel är avsedda att behandla sjukdom. Patentlagstiftningen innebär att dessa vanligen är kroppsfrämmande molekyler - xenobiotika. Läkemedel har stor betydelse vid akuta sjukdomar. Men här kommer det intressanta!
Flera av de bästa läkemedlen är kroppsegna substanser som adrenalin, insulin och kortison.
Gifter är inte avsedda att komma in i våra kroppar men på få generationer har människan framställt ett mycket stort antal kroppsfrämmande ämnen som idag återfinns i våra celler. Hur mycket detta belastar vår hälsa vet vi alltför lite om.

Källförteckning
http://www.ortomolekylar.se/files/documents/090716185453_OMintro07BoJ.pdf
http://sv.wikipedia.org/wiki/Xenobiotika
[3] Williams R. The concept of genetotrophic disease. Lancet 1950;255:287-9.
[4] Bjelakovic G, et al. Antioxidant supplements for prevention of gastrointestinal cancers: a systematic review and meta-analysis. Lancet 2004;364:1219-28.
[5]. Miller ER III, et al. Meta-analysis: highdosage vitamin E supplementation may increase all-cause mortality. Ann Intern Med 2005;142:37-46.
[6]. Bjelakovic G, et al. Mortality in randomized trials of antioxidant supplements for primary and secondary prevention: systematic review and meta-anaysis. JAMA 2007; 297:842-57.
[7] Jonsson BH, Dalén P, Arfors KE. Sjukvårdens ointresse för näringsämnens effekter måste brytas. Läkartidningen 2005;102: 1559-60.

Våldtäkt på rättssamhället


Hej !

Jag har tidigare skrivit om döden ur ett vetenskapligt perspektiv och tänker nu skriva om rasismen ur ett vetenskapligt perspektiv. Detta inlägg riktar sig till er som sympatiserar med främlingsfientliga element.

Jag har ett flertal personer jag halvt känner som röstar på sverigedemokraterna. Dessa personer har en väldigt instängd syn på sin omgivning och är knappast några ljushuvuden ur ett socialt perspektiv. Jag tänker inte namnge dessa personer utan ni vet själva vilka ni är. Dock kommer jag här att granska deras starkaste argument kring invandrare och etnisk identitet.

Först vill jag dessutom vidare förklara lite om dessa sverigedemokrater som jag halvt känner.
Nästan alla har knullat horor!!! 3 av dem tänder på mörkhyade kvinnor!!! Alla av dem hatar invandrare förutom de som är sjysta och sköter sig!!!

Min första fråga i en motargumentation blir då givetvis (och jag vill att alla män ställer denna fråga till sig själv) :
Skulle du tycka om att din dotter sålde sig för sex pga fattiga förhållanden? Tänk efter nu....
Svår fråga ?? Skulle inte tro det såtillvida att ni inte är sjuka i huvudet.
Men knulla horor går ju bra därför att.....hmm.....ja just det, de kanske är någons dotter de med.....tänkte ej så långt.......
Ja men vissa har faktist valt det för de tycker om att knulla med lönnfeta, äckliga, sjuka vidriga västerlänningar lr vilka evolutionister det nu kan tänkas vara!!!!!  (är ett argument jag oftast får höra och jag tror ej jag behöver kommentera det, om det nu mot förmodan finns någon som tycker att det argumentet var det bästa i världshistorien så får vi ta den diskutionen bland kommentarerna)

Hur många svenskar åker till Thailand och knullar horor tror ni??
Hur många av dessa svenskar som knullar horor är rasister tror ni??

Det går tydligen bra att köpa en människa eftersom de är fattiga och DÅ duger en invandrare eller person med annan etnisk härkomst (om man nu vill uttrycka sig så) men bara då. De får helst inte kosta för mycket!! Och just nu drivs en hatkampanj alá sverigedemokraterna där alla invandrare går på bidrag och vägrar jobba.
Vilka tror ni köper dessa argument?
De som knullar horor!
De som är rädda för .... ja vem fan vet, nått nytt och obekant !!!

Låt mig få göra ett instick här. Imigrationspolitiken har varit ett fiasko, då man tagit in invandrare utan en åtgärdsplan, acklimatiseringsplan osv. vilket har satt invandrare i princip isolering vilket är som byggt för utanförskap. På 40 och 50-talet i Sverige hade detta land ej klarat den belastning och efterfrågan som industrin erbjöd om det inte varit för invandringen framförallt från Tyskland och Italien, Finland och Norge.

Nu vill ingen satsa på denna grupp och man lägger all skuld på dessa personer precis som nazityskland gjorde med judarna.
Jag såg en korkad jävel (nazist) på ett forum som menade på att flest brott begicks av invandrare och att det fanns statistik som visade det på BRÅ (brottsförebyggande rådet), och när oss vanliga människor bad om den referensen så fanns den ju så klart inte.
Jag har själv letat på BRÅ efter dylig info. men det enda jag hittade var detta i frågekolumnen:
http://www.bra.se/extra/pod/?module_instance=15&action=pod_show&id=61

Däremot så kan man ju bara kolla på nazister och deras straffregister. Hur många där har våldsbrott, misshandel, vapenbrott, olaga hot m.m ?
Jävligt många kan jag lova er!! Det ursäktas ju av att de är en utvald ras vars alla medel är tillåtna i kampen för den ariska rasen (fyfan, att bara skriva det gör mig illamående). Jag kommer komma till den ariska rasen längre ner.

Därimot kan man vända på hela diskutionen vad gäller invandrare och brott och konstatera följande:
Den politik som bedrivs i Sverige leder till större utanförskap, vilket automatiskt leder till fattigdom, kriminalitet osv. och därmed kan man ju lugnt säga att invandrare tillhör riskgruppen precis som den hetsjakt som borgarna haft på tex sjukskrivna och arb.lösa vilka också tillhör den gruppen.

Ok, den ariska rasen! Många har detta argument:
Jag är inte nazist (för det är förknippat med något hemskt) utan jag är någonstans däremellan, alltså sverigedemokrat. ???????????????????????????????????????????????????
Jag bara undrar:
Vad är en sverigedemokrat ????????????????????????????????
Som jag skrev tidigare så är det exakt samma argumentation nazi-tyskland använde mot judarna, alltså det som skulle bli till ett av de värsta katastroferna i världshistorien, nämligen NAZISMEN.
Ni som har detta urkorkade och tragiska resonemang måste VAKNA UPP och fundera lite. NI RÖSTAR PÅ ETT NAZISTISKT PARTI I SVERIGE 2009!!!!
Låt mig fråga så här om ni fortfarande inte är övertygade:
Tror ni att en människa föds ond?
Om ja, vilka faktorer gör en människa ond?
Kan det vara fattigdom? Orättvisa förhållanden? Utanförskap? Hudfärg eller etnisk bakrund?

Ur ett vetenskapligt perspektiv så skall jag förklara varför människan som organism ser ut som den gör och vilka färdigheter den utvecklat för att anpassa sig till denna planet.
Melaniner är en grupp av svarta, bruna och röda färgpigment som finns både hos växter, djur och protister (encelliga organismer med cellkärna).
Melanin har som funktion att absorbera en del av de skadliga strålarna från solen. Melaninerna färgar därmed huden brun, och mängderna melanin i huden ökar vid solbränna.  Därför finns det mörkhyade människor i större områden runt ekvatorn där solen är mycket tillgänglig.
Vi i Sverige å andra sidan har väldigt få soltimmar vilket gör att vi ej producerar så mycket melanin, varpå vi är ljusare till hyn.

Det finns två huvudsakliga vetenskapliga teorier om människans ursprung: Antingen uppstod människan i Afrika och spred sig därifrån ut över världen och konkurrerade ut andra hominider (alla tvåbenta primater) eller så utvecklades människan ur flera åtminstone delvis isolerade populationer av hominider runt ekvatorn.

I vilket fall som helst så är vi alla imigranter varesig vi vill det eller inte och de första människorna som bebodde området Sverige var samer. Människan har samma antal kromosomer och samma uppbyggnad av DNA. 4 olika blodgrupper finns beroende på genetik och geografiskt anpassningssätt. Första blodgruppen människan besatt är blodgrupp 0 (noll).

Jag skulle kunna fortsätta i all oändlighet men för att korta ner ett redan långt inlägg så väljer jag att sluta här. Ni ser att det inte finns en arisk ras, det är vetenskapligt bevisat och helt logiskt. Ni ser orsakerna till varför människor har olika blodgrupper, hudfärger, kroppsbyggnad, kroppsbehåring, gener osv. Ni ser !!!!
Och ändå blir ni förblindade av den rädsla som blir till hat som lett till att ett främlingsfientligt parti får eran röst. En röst som bygger på helt felaktiga sociala och vetenskapliga principer och den klingar fel med den förmåga som jag vet att ni besitter.
 
Snälla ni som förblindats av den främlingsfientlighet som blåser år 2009, tänk till och var FÖRNUFTIGA!!!
Låt inte hat, ilska och negativa känslor styra dina val, de kommer ej vara konstruktiva, JAG LOVAR.
Låt medkänsla, öppenhet, glädje och kärlek styra dina val och vi kommer utvecklas i en global medvetenhet.

Ett stycke vacker musik av Willie Nelson och Kurt Nilsen

Bruce Springsteen

Då var det dags för lite musik.

Denna låt förklarar sambandet med orkanen Katrina. I augusti 2005 hörde Springsteen till dem som kritiserade Bushs adminisitration för att inte ha agerat i tillräcklig utsträckning. Med The Seeger Sessions Band spelade han in sången "How Can a Poor Man Stand Such Times and Live", ursprungligen skriven efter börskraschen 1929, med tre nyskrivna verser om katastrofen i New Orleans.


Fakta

Bruce Frederick Joseph Springsteen (även kallad The Boss), född 23 september 1949 (i en amerikansk medelklassfamilj) i Long Branch, New Jersey, USA, är en amerikansk rockmusiker, sångare, gitarrist och låtskrivare.

Springsteen har gett ut 25 album som sålts i över 115 miljoner exemplar och de flesta har blivit kritikerrosade med ett par undantag i början av 1990-talet. Han har under sina turnéer för det mesta spelat tillsammans med det numera legendariska bandet E Street Band men han har även turnerat ensam och med andra musiker.

Springsteen har i sina låttexter tagit pulsen på det amerikanska samhället och visat på dess svagheter, där de underprivilegierade människor som hamnat på baksidan av den amerikanska drömmen omöjligt kan ta sig ur sitt elände. En del låtar handlar även om hans egen uppväxt i New Jersey och om brusten kärlek. Låtarna har en stor variation mellan glada rocklåtar och vemodiga och nedstämda ballader. Bland hans utmärkelser finns en Oscar (1993), Polarpriset (1997) och en plats i Rock and Roll Hall of Fame (1999).

Politik
Titellåten Born in the U.S.A. var en samhällskritisk skildring av USA och vietnamkriget, vilket missförstods av president Ronald Reagan som använde låten i sin valkampanj.
Efter en konsert i NY Springsteen blev Bruce av med sin poliseskort efter den andra kvällen sedan han spelat American Skin (41 shots), en låt som skrevs efter en verklig händelse då polisen sköt en svart man.

2004 offentliggjorde Springsteen att han och E Street Band skulle delta i den politiska Vote for Change-turnén tillsammans med John Fogerty, Dixie Chicks, R.E.M., Jurassic 5 och andra musiker. Alla konserter skulle hållas i stater som utgjorde tungan på vågen i det kommande valet för att stödja MoveOn.org och uppmana människor att rösta mot George W. Bush. Den sista konserten hölls i Washington, D.C. med många av artisterna tillsammans. Flera dagar senare höll Springsteen en liknande konsert i New Jersey när opinionsundersökningar hade visat att rösterna var väldigt jämnt fördelade. Medan Springsteen tidigare hade spelat för saker han trodde på, som till exempel mot kärnkraft, för vietnamveteraner, Amnesty International var detta första gången han spelade för att stödja en presidentkandidat, vilket ledde till både negativa och positiva omdömen.

I januari 2009 spelade Springsteen på Barack Obamas installation som USAs president.

Källförteckning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bruce_Springsteen

Främlingsfientlighet

Ett måste för alla som hatar främlingsfientlighet. Lyssna på denna dokumentär från P3 om Vällinge kommun

http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=broadcast&Id=2067126&BroadcastDate=&IsBlock=

Kan vi lita på myndigheter ?

Idag 23 nov kl 08:44 skriver Dr. Annika Dahlqvist följande på sin blogg http://blogg.passagen.se/dahlqvistannika/entry/pudel_om_virustillverkningsanklagelse :

- Många har sagt och skrivit att jag som känd läkare inte bör säga och skriva att jag tror att vaccinfabrikant/er har tillverkat det nya  svininfluensaviruset i laboratorium och sedan spritt det över jorden. Detta för att tjäna pengar på vaccinförsäljning.
Jag gör nu därför en ny pudel. Jag kommer inte mera att säga och skriva detta, förrän jag har sett bevis på att det förhåller sig så.


Hennes uttalanden väcker stor ilska runt om i detta land och jag undrar varför?
Varför blir en del folk arga?
Jag blir skitglad! Inte för att jag tror att det förhåller sig så (jag hoppas verkligen inte det) men ärligt talat.... skulle ni bli helt förvånade?

Låt mig ge några ex. på hur små gränserna är mellan dårskap och sunt förnuft.

I skrivande stund råder ingen som helst tvekan att de näringsrek. som livsmedelsverket ger ut är rent av hälsofarliga för människan och den största anledningen till det är pengar och makt. Flera av livsmedelsverkets medlemmar sitter med i olika bolag som WASA, McDonalds, AXA och ett par av dem har redan avsatts från socialstyrelsen pga jäv, dvs de kan inte ha en objektiv syn i arb.frågan då de har ekonomiska intressen på sidan om som påverkar arbetet i högsta grad.
All "riktig forskning" visar att deras kost.rek. är vansinniga och ändå får de fortsätta! Förvånade?
Dessa människor kan ligga bakom miljontals människors död och mänskligt lidande. Läs gärna denna mening igen och smaka på orden!!

Tobaksindustrin!! En av de värsta massmördare som exiasterar och existerat. Kan någon av er läsare vara så vänlig och rabbla upp en enda fördel med tobak!! Bara åtminstonde en enda futtig positiv egenskap med tobak!
- Inte ? Trodde väl det....
Ingen mer än jag som undrar varför våra myndigheter tillåter detta vansinne ?
Miljarder kronor i vårdkostnader som skulle kunna omsättas till skola, sjukvård, forskning osv. får vi skattebetalare finansiera pga vadå? Jo några fruktansvärda människor som tjänar pengar på detta OCH våra myndigheter tillåter det! Förvånade ?
Miljarder människor utsätts för fruktansvärt mänskligt lidande. MILJARDER !

Jag skulle kunna fortsätta detta inlägg hela dagen men jag har lovat er läsare att korta ner inläggen så jag slutar här då jag tror ni fattar min poäng med dessa jämförelser (och då har jag inte ens lyft fram de kanske viktigaste frågorna dvs MILJÖN).

Om vi istället återgår till Dr.Dahlqvist påstående ovan och sätter in läkemedelsbolagens starka nävar i realitetens fotspår så ställer jag frågan igen.
Varför blir folk så arga när Annika eller någon annan ifrågasätter myndigheter?

Min slutsats i det hela är följande:
Jag har frågat mig själv många ggr hur dessa människor (styrelser på tobaksbolag osv) kan se sig själva i spegeln och sova om nätterna.
Svaret är ganska enkelt. För mycket pengar och makt är som ett gift för människor. Det slår ut allt vad sunt förnuft, etik & moral heter och ger fruktansvärda värderingar och följder.
Vad skall man göra åt det då?
Svaret är lika enkelt. Skrota det kapitalistiska ekonomiska tänket. Ge mer makt åt folken så att hälsa, miljö, kärlek och omsorg får vara ledorden. Bara då kan människan utvecklas till fullo.

Tack för mig!
Mvh Jocke


Norsk dansband

Efter påtryckningar från en släkting till mig, kommer här denna charmiga norska låt.


Världscup-tävlingen på Stockholm Stadion

Här kommer en intervju med kusin Klas Beyer som var Sveriges domare i (världscupen) snowboardens Big-Air tävling som hölls på Stockholms Stadion lördagen den 21/11-2009.

Hej Klas ! Allt väl ?
- Mycket bra, tackar!! Själv?

Bara fint ! Det är nu 4:e året i rad som du dömmer världscup-tävlingen på Stadion, gratulerar till det. Hur känns det att få dömma dessa tävlingar?
- Jo tack, det känns jättebra. Det är alltid kul att få dömma i Stockholm. Dels får man träffa vänner man inte träffar så ofta och sedan är hela arrangemanget suveränt. Det är riktigt skoj !!

Hur gick det att dömma denna gång?
- Det gick bra. Kvalet höll den högsta standard jag någonsin upplevt. I finalen blev det dock många fall.
Det är många unga åkare som utmärker sig, speciellt i kvalet där vi har en svensk vid namn Niklas Mattsson.

Niklas drog till med en sorts Inverterad backside frontside 1080 (liknar en dubbelvolt). Det var riktigt grymt!

Ja hur ser finalen ut föresten? Hur många åk har man?
- I finalen har man sammanlagt 3 åk, där man räknar ihop poängen av de 2 bästa åken. Det 3:e åket räknas alltid med.

Så vem vann?
- Österrikaren Stefan Gimpl vann . Detta var den 3:e världscupvinsten av 3 möjliga hittills, så han är grym just nu.
2:a kom Marko Grilc från Slovenien och 3:a kom Gjermund Braaten från Norge. Sämre gick det för svenskarna i finalen som slutade nia och tia (Niklas resp Jacob).

Hur var efterfesten :) ?
- Jo den var kul haha. Blev dock rätt sent då jag kom hem ca. 06.00 och skulle checka ut från hotellet 12.00 så det var bara att njuta av läget, hehehe.

Slutligen, hur ser dina egna snowboard-planer ut i vinter? Planerat att åka någonstans?
Jag kommer nog inte åka i USA i år utan kommer nog köra i Europa en hel del.

Tack för uppdateringen och ha det så bra!
- Det var så lite så, Ha det bra.

Resultaten i sin helhet (Big Air):


Klas själv är en grym snowboard-åkare och här kan ni se en del av hans färdigheter:På King of style tävlingen blev resultaten följande:

Länkar
http://www.fis-ski.com/
http://www.winterjam.se/index.php?sida=15

Medlem

3c7984a24c8598e267eb0b29a7edf893.png

Kolla varifrån!

Jag är nu medlem i 2000-talets vetenskap och kan därmed följa nya rön och ta del av forskning inom bl.a kvantfysik, ortomolekylär medicin och alt.medicin. Jag kommer återkomma med närmare info.


Sverigemoderaterna

Äppelkindad Moderat kommunalråd från Vellinge vill bygga berlinmur runt kommunen för att slippa få möta flyktingbarn på de välmående gatorna. Skrapar man på ytan så är det alltid samma (M)unvädersolidaritet som präglar detta parti. De var ju det enda svenska partiet som vägrade fördömma apartheid i sydafrika.
Vellingemoderaten är också ordf för skånemoderaterna och har nu fått i uppdrag av partiledningen att få övriga moderata skånekommuner att teckna avtal med migrationsverket om mottagande av ensamkommande flyktingbarn.

Behöver jag kommentera detta ?
Ja jag vill nog det föresten. Tycker detta är underbart på det viset att det börjar krypa fram vad detta "nya arbetarparti" är och står för.
Fyfan säger jag bara, men vem är egentligen förvånad ? Moderaternas historia är fläckad av vedervidriga ideologier där allt ifrån "Nej till kvinnlig rösträtt" till "förbud av fackföreningar" förekommer (listan kan göras lång, men för er som köpt deras skitsnack om arbetar-parti m.m kan ju titta på en kort historielektion här: http://donsoderqvist.blogg.se/2009/september/moderaters-sanna-jag.html ).

P.s Tack för länken Ronny, jag uppskattar all info. jag kan få för att visa vilka svin borgarna är!


Döden från ett vetenskapligt perspektiv

Ni har säkert hört att man blir 21 gram lättare när man dör. Vad är dessa 21 gram? Själen. medvetandet, energi??
Själv satt jag och funderade på detta idag och kom fram till följande:

Det har varit en hel del snack om termodynamik på slutet här på bloggen. Det är en fysikalisk lag som handlar om läran om energi och som tillämpas inom bl.a arbete. Kortfattat kan man säga att man inte kan skapa energi eller förstöra existerande energi utan endast omvandla den energi som redan finns.

Fysiker och dess lagar är bland de klokaste människor som finns och jag har stor tilltro till det arbete de gör. Man ifrågasätter inte de fysikaliska lagarna, eller gör man?

Vi människor består av energi, speciellt hjärnan som har en hög elektrisk laddning och elektrisk aktivitet. Vad består materia av? Jo, rent vetenskapligt av molekyler, atomer, atomkärnor, partiklar, kvarkar, subkvarkar, strängar ... Ja, finns överhuvudtaget universums minsta beståndsdel?
Dessa strängar som man uppfattat som den minsta beståndsdelen består av en "sträng" av elektrisk laddning. Hela våran kropp är således en massa energi om man skulle bryta ner allt till de minsta partiklarna.

Det finns en hel del inriktningar inom fysiken och dess lagar men om jag skulle tillämpa fysik för att förklara döden så kan jag använda mig av energiprincipen (energin lyder under denna lag).
Det skulle då betyda att energin omvandlas när vi dör. Är det de 21 grammen kanske? Vart tar den vägen ? Ja du, här kan man spekulera med allt från rena fyllediskutioner till de högsta vetenskapliga gåtorna utan att veta vad som är rätt eller fel. Gränsen mellan religion, tro och vetenskap har aldrig känts så liten.

Men vart sitter medvetandet? Och vad består det av? Är medvetandet en del av själen? Och vad är själen?
En energiform som vi inte identifierat (med reservation för begreppet energi) eller definierat?
Vad är energi egentligen?
Finns det ämnen eller energier (om vi skall definiera med våra mått) som vi inte identifierat, kan identifiera eller som vi inte upptäckt ännu?
Jag tror det! Vi vet ju i princip inte mycket om universum t.ex

Det blir lite rörigt det här med alla frågor, jag vet. Man kan spekulera vidare hur mycket som helst inom detta och det finns inget rätt eller fel, bara teorier och tro.

Slutord
Jag inledde med att förklara döden ur ett vetenskapligt perspektiv och jag skall avsluta med min teori ur ett vetenskapligt perspektiv.
Ja jag tror att själen består av en energi (eller nån sorts energi) och jag tror att energin i sin tur består av någon sorts, låt oss kalla det DNA lr minne. Jag tror att när vi dör så omvandlas denna energi och går över till ett annat tillstånd, kanske en annan dimension som liknar strängteorin (http://sv.wikipedia.org/wiki/Str%C3%A4ngteori) eller kanske frekvens är ett bättre ordval. Jag inser att det är svårt att hålla sig inom ramen för vetenskap men jag vill ändå försöka göra det om man skall kunna ha en seriös diskution kring detta. Pust!! Detta var svårare än jag tänkt mig, men ok....
Frågorna ploppar upp i stora existentiella sammanhang i skrivande stund! Vad är liv?
Jag måste ställa frågan för att avsluta min teori, för jag tror att vi lever för att utvecklas! Jag tror att det vi lär oss i detta liv följer med oss till nästa liv antingen i form av den kod (lr DNA) som jag nyss skrev om eller ett sorts medvetande som vi kan beteckna i energi (för att inte krångla till det ytterligare).
Man kan ju också undra hur liv uppkommer i form av energi, men jag tänker avrunda här innan det här spårar ur.
Jag bara tror och kanske är det en sorts förhoppning jag blandat med en sorts förnuftig tanke kring detta ämne.
Jag ställde frågan tidigare om man kan ifrågasätta fysikens lagar. Vad tror ni ?

Källförteckning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Str%C3%A4ngteori
http://sv.wikipedia.org/wiki/Energi
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fysik
http://www.fysik.org/website/fragelada/aSearch.asp?stext=kvarkar
http://sv.wikipedia.org/wiki/Superstr%C3%A4ngteorierna

Placebo del 2

Det bedrivs en hel del forskning på området (placebo) för tillfället och längst ner har jag länkar och forskningsrapporter jag publicerat under källförteckning.
Jag har beställt lite böcker som presenterar och går igenom mera vetenskapligt erkända studier och teorier kring de mentala krafterna. Jag ber om att få återkomma då jag läst dessa.
Jag kommer dessutom publicera böcker jag läst samt lämna en recention om dem i ett kommande inlägg.

Undertiden kan jag rek. några böcker jag läst ang. tankens kraft och som beskrivs på ett vetenskapligt korrekt sätt. Dessa böcker är:

Den självläkande människan - Susanna Ehdin ISBN 91-7643-711-6
Träna Mentalt och förbättra ditt liv - Bosse Angelöw ISBN 91-27-11009-5
Mindfulness i vardagen - Ola Schenström ISBN 978-91-85675-05-0
Om meditation - David Fontana ISBN 91-534-2089-6
Bot på naturlig väg - David Servan-Schreiber ISBN 91-0-010405-1
8 veckors program för bättre hälsa - Andrew Weil ISBN 91-46-17337-4
Dr. Andrew Weil's Guide to Optimum Health - Andrew Weil ISBN 9781564559784
Live Long and Feel Good - Andrew Weil ISBN 9781561705078
Natural Health, Natural Medicine - Andrew Weil ISBN 9780751517651
Spontaneous Healing - Andrew Weil ISBN 9780751540819

Jag kommer återkomma kring den mentala förmågan och placebo bland inlägg längre fram.
Vi vet alltså att tankens kraft kan lindra symptom och hela vid sjukdom och denna ortoligt intressanta kraft kommer med all sannolikhet att dominera den nya tidens läkekonst vid sidan om ortomolekylär medicin, tror jag. Jag tror att det kommer bli en större helhetssyn på människan och naturen + att det kommer bli förebyggande läkekonst i större bemärkelse.Källförteckning
http://www.vardfacket.se/Vanstermeny/Senaste-numret/Artikelarkivet/-2007-/Kan-placebo-bli-framtidens-medicin/
http://www.anxietyinsights.info/antidepressant_poop_out_or_loss_of_the_placebo_effect.htm

http://www.fof.se/tidning/2002/3/placeboeffekten-kopplad-till-fortroende
http://www.fof.se/tidning/2009/6/att-resonera-med-skracken
http://www.calgaryherald.com/life/Meditation+influences+brain+function/2079888/story.html
http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fstat%3d0%26ArticleID%3d2005%2f12%2f29%2f170268
http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=17226&l=sv

Lee, H., Shackman, A. J., Jackson, D. C., & Davidson, R. J. (2009). Test-retest reliability of voluntary emotion regulation. Psychophysiology, 46, 874-879. PMCID: PMC2706917

Light, S. N., Coan, J. A., Zahn-Waxler, C., Frye, C., Goldsmith, H. H., & Davidson, R. J. (2009). Empathy is associated with dynamic change in prefrontal brain electrical activity during positive emotion in children. Child Development, 80(4), 1210-1231. PMCID: PMC2717040

Oler, J. A., Fox, A.S., Shelton, S.E., Christian, B.T., Murali, D., Oakes, T.R., Davidson, R. J., Kalin, N. K. (2009). Serotonin Transporter Availability in the Amygdala and Bed Nucleus of the Stria Terminalis Predicts Anxious Temperament and Brain Glucose Metabolic Activity. Journal of Neuroscience, 29(32), 9961-9966. PMCID: PMC2756094

Rosenkranz, M. A., Davidson, R. J. (2009). Affective neural circuitry and mind-body influences in asthma. NeuroImage, 47, 972–980. PMCID: PMC2748325

Slagter, H. A., Lutz, A., Greischar, L. L., Nieuwenhuis, S., & Davidson, R. J. (2009). Theta phase synchrony and conscious target perception: Impact of intensive mental training. Journal of Cognitive Neuroscience, 21(8), 1536-49. PMCID: PMC2698032

Urry, H. L., van Reekum, C. M., Johnstone, T., & Davidson, R. J. (2009). Individual differences in some (but not all) medial prefrontal regions reflect cognitive demand while regulating unpleasant emotion. NeuroImage, 47, 852–863. NIHMS120655


Dalton, K. M., Holsen, L., Abbeduto, L. L., & Davidson, R. J. (2008). Brain function and gaze-fixation during facial emotion processing in Fragile-X and autism. Autism Research, 1, 231–239. PMCID: PMC2679695

Fox, A. S., Shelton, S. E., Oakes, T. R., Davidson, R. J., & Kalin, N. H. (2008). Trait-like brain activity during adolescence predicts anxious temperament in primates. PLoS ONE, 3(7), e2570. PMCID: PMC2430534

Kern, S., Oakes, T. R., Stone, C. K., McAuliff, E. M., Kirschbaum, C., & Davidson, R. J. (2008). Glucose metabolic changes in the prefrontal cortex are associated with HPA axis response to a psychosocial stressor. Psychoneuroendocrinology, 33, 517-529. NIHMS48555

Lutz, A., Slagter, H. A., Dunne, J., & Davidson, R. J. (2008). Attention regulation and monitoring in meditation. Trends in Cognitive Sciences 12 (4), 163-169. NIHMS82882


Johnstone, T., van Reekum, C. M., Urry, H. L., Kalin, N. H. & Davidson R. J. (2007). Failure to regulate:  Counter-productive recruitment of top-down prefrontal-subcortical circuitry in major depression. Journal of Neuroscience 27: 8877-8884; doi:10.1523/JNEUROSCI.2063-07.2007

Slagter, H. A., Lutz, A., Greischar, L. L., Francis, A. D., Nieuwenhuis, S., Davis, J. M. & Davidson, R. J. (2007). Mental training affects use of limited brain resources. PLoS Biology Vol. 5, No. 6, e138 doi:10.1371/journal.pbio.0050138 PMCID: PMC1865565

van Reekum, C. M., Johnstone, T., Urry, H. L., Thurow, M. E., Schaefer, H. S., Alexander, A. L. & Davidson, R. J. (2007). Gaze fixations predict brain activation during the voluntary regulation of picture-induced negative affect. Neuroimage (3):1041-1055. Epub 2007 Apr 6. doi:10.1016/j.neuroimage.2007.03.052


Coan, J. A., Schaefer, H. S. & Davidson, R. J. (2006). Lending a hand: Social regulation of the neural response to threat. Psychological Science, 17(12) 1032-1039.

Larson, C. L., Schaefer, H. S., Siegle, G. J., Jackson, C. A. B., Anderle, M. J., & Davidson, R. J. (2006). Fear is fast in phobics: Amygdala activation in response to fear-relevant stimuli. Biological Psychiatry, 60, 410-417.

Nacewicz, B.M., Dalton, K.M., Johnstone, T., Long, M., McAuliff, E.M., Oakes, T.R., Alexander, A.L. & Davidson, R.J. (2006) Amygdala volume and nonverbal social impairment in adolescent and adult males with autism. Archives of General Psychiatry 63:1417-1428.


Dalton, K. M., Nacewicz, B. M., Johnstone, T., Schaefer, H. S., Gernsbacher, M. A., Goldsmith, H. H., Alexander, A. L., & Davidson, R. J. (2005). Gaze fixation and the neural circuitry of face processing in autism. Nature Neuroscience, 8, 519-526.

Rosenkranz, M. A., Busse, W. W., Johnstone, T., Swenson, C. A., Crisafi, G. M., Jackson, M. M., Bosch, J. A., Sheridan, J. F., & Davidson, R. J. (2005). Neural circuitry underlying the interaction between emotion and asthma symptom exacerbation. Proceedings of the National Academy of Sciences, 102, 13319-13324.


Lutz, A., Greischar, L. L., Rawlings, N. B., Ricard, M., & Davidson, R. J. (2004). Long-term meditators self-induce high-amplitude gamma synchrony during mental practice. Proceedings of the National Academy of Sciences, 101, 16369-16373. PMCID: PMC52620

Salomons, T. V., Johnstone, T., Backonja, M. M., & Davidson, R .J. (2004). Perceived controllability modulates the neural response to pain. Journal of Neuroscience, 24, 199-203.

Urry, H. L., Nitschke, J. B., Dolski, I., Jackson, D. C., Dalton, K. M., Mueller, C. J., Rosenkranz, M. A., Ryff C. D., Singer, B. H., & Davidson, R. J. (2004). Making a life worth living: neural correlates of well-being. Psychological Science, 15, 367-372.

Wager, T. D., Rilling, J. K., Smith, E. E., Sokolik, A., Casey, K. L., Davidson, R. J., Kosslyn, S. M., Rose, R. M., & Cohen, J. D. (2004). Placebo-induced changes in FMRI in the anticipation and experience of pain. Science, 303, 1162-1167.


Davidson, R. J., Kabat-Zinn, J., et al. (2003). Alterations in brain and immune function produced by mindfulness meditation. Psychosomatic Medicine, 65, 564-570.

Rosenkranz, M. A., Jackson, D. C., Dalton, K. M., Dolski, I., Ryff, C. D., Singer, B. H., Muller, D., Kalin, N. H., & Davidson, R. J. (2003). Affective style and in vivo mmune response: neurobehavioral mechanisms. Proceedings of the National Academy of Sciences, 100, 11148-11152. PMCID: PMC196942


Davidson, R. J., Pizzagalli, D., Nitschke, J. B., & Putnam, K. M. (2002). Depression: Perspectives from affective neuroscience. Annual Review of Psychology, 53, 545-574.

Davidson, R. J. (2001). Toward a biology of personality and emotion. Annals of the NY Academy of Sciences, 935, 191-207.

Davidson, R. J., Putnam, K. M., & Larson, C. L. (2000). Dysfunction in the neural circuitry of emotion regulation--a possible prelude to violence. Science, 289, 591-594.

Davidson, R. J., Jackson, D. C., & Kalin, N. H. (2000). Emotion, plasticity, context, and regulation: Perspectives from affective neuroscience. Psychological Bulletin, 126, 890-909.

Davidson, R. J. & Irwin, W. (1999). The functional neuroanatomy of emotion and affective style. Trends in Cognitive Science, 3, 11-21.


Placebo

"Placeboeffekt (eller förväntanseffekt) är den del av ett läkemedel eller en behandlings verkan som inte beror på de faktiskt verkande beståndsdelarna, utan som kan hänföras till patientens egna förväntningar på att medicinen och behandlingen ska hjälpa denne att tillfriskna."
- Så står det i wikipedia när jag slår upp ordet placebo. [1]

Om man emellertid tänker sig att sådan påverkan är möjlig och att vi bara inte har lärt oss hur den skall viljemässigt bemästras, kvarstår den teoretiska möjligheten att erhålla perifera kroppsliga effekter via det autonoma nervsystemet och hormonerna. Vi känner väl till sådana fenomen som självsuggestion, hypnos, biofeedback, meditation och yoga, och även om de har ett ovetenskapligt rykte och inte alltid blir helt accepterade, måste vi nog konstatera att de är så pass väl belysta att deras existens måste erkännas. [4]

Mediciner har som regel stark placeboeffekt. I vissa fall kan upp till hälften av behandlingseffekten förklaras av placebo. [2]
Marie Åsberg är psykiater och menar att termen placebo är ologisk. Ospecifik behandlingseffekt är en bättre beskrivning. [3]

Jag kan få fram hur mycket info som helst när jag googlar på området men frågan kvarstår:
Vilka är mekanismerna bakom placebo?
Varför forskas det inte mer om den enorma kraft som kan leda till självläkning?
Det finns ju inga pengar att tjäna, man kan ju inte lägga patent på psykologi, kan man? Läkemedelsindustrin är därför inte särskilt intresserade av det området.
Men hör ni hur vansinnigt det klingar? Man bortser från en så stark komponent som tankens kraft för att få fram ett verkningsfullt piller (med tio till hundratalet biverkningar) i syfte att hjälpa vid sjukdomssymptom och att tjäna pengar när man kan uppnå samma effekt med sockerpiller !?

Ni som läst psykologi i olika sammanhang stöter på detta fenomen hela tiden oavsett om det handlar om idrottspsykologi, företagspsykologi, beteende psykologi, mental träning m.m. Jag har (utöver att läst psykologi på gymnasienivå) läst ett tiotal böcker om olika läkare som bevittnat fenomen om hur patienter mirakulöst tillfrisknat med div. psykologiska verkningsmekanismer (affirmationer, mental träning, självsuggestion m.m.) eller för att använda fackspråk: placebo. Ett inlägg med dessa böcker kommer i ett senare inlägg men för att nämna några så kan nämnas Dr.Andrew Weil, Dr. Nehmet Oz m.fl.

Flum, kvacksalveri, missinformatörer, häxor, ja många har orden varit då nya teser framstår för att föra utvecklingen framåt. Vi ser det hela dagarna i olika sammanhang: Främlingsfientlighet, politik, idrott m.m
Vi är så rädda för det vi inte vet att vi blir korkade. Låt mig ge ex:
Det finns idioter som fuskar med sjukersättning, a-kassa, deklarationer osv. och vilka drabbar det?
Jo gott folk, en hetsjakt införs och det drabbar oskyldiga.
Man driver krig i syfte av ekonomiska intressen och vilka dör i krigen?
Jo gott folk, de civila (oskyldiga).

Ja, jag vet nu driver jag in på politiken igen men faktumet är att det är faktist det som styr världen just nu - pengar!
Där det finns ekonomiska intressen finns det forskning. Jag har visat det åtskilliga ggr på denna blogg och jag visar det nu igen i form av placebo.
DOCK, finns det de som kämpar i den sanna andan av att hjälpa, utvecklas, lära/lära ut och använda ordet läkning i dess sanna bemärkelse: Det finns forskning, dock inte alls i samma utsträckning men mer intressant till trotts.

I Nästa inlägg kommer jag presentera denna forskning!

Källförteckning
[1] http://sv.wikipedia.org/wiki/Placeboeffekt
[2] http://www.netdoktor.se/?_PageId=1461
[3] http://www.sbu.se/sv/Vetenskap--Praxis/Vetenskap-och-praxis/2027/
[4] http://www.2000taletsvetenskap.nu/uppladdning/vetbepr/vetbepk4.htm

ZZZZZlllllaaaaatttttaaaaannnnn .....!!!!!

Jag var bara tvungen att slänga in detta klipp om Zlatan den magnifike. Tack Tyke för länken ;) !!!


Tankar & Funderingar

Mora tänker införa avgift för att man skall få åka längdskidor där. Spårdragning har skett med skattepengar tidigare och därför har alla som vill åka kunnat det. Numera skall det bli bättre spårdragning och en ekonomikälla så att man kan förbättra anläggningen.
- Skrämmande !! Jag tycker verkligen det. Spårdragning har aldrig varit ett problem, aldrig heller anläggningen. Detta är ytterligare ett sätt att minska de rättigheter vi som människor har och göra saker vinstdrivande. Snart är kanske längdskidor en "klass-sport" och då har det gått för långt.

Allemansrätten kommer succesivt att försvinna om vi fortsätter ha en borgerlig styrd regering. Vänta skall ni se eller rösta vänster !
Snart skall väl de satans jävla borgar-äcklen ha betalt för att vi andas luften i "deras" atmosfär. Vänta skall ni se eller rösta vänster !

Hörrni, tack skall ni ha som mailat mig om synpunkter och åsikter om bloggen. Jag tar till mig av alla önskemål och förslag som kan göra bloggen bättre.
Några synpunkter har varit att inläggen möjligtvis är lite för långa och jobbiga att läsa. De kommer hädanefter att bli kortare.

Ha en trevlig helg !
Mvh Jocke

Thorne

Thorne http://thorne.com/ har de renaste kost-tillskotten som jag har hittat på marknaden (kommentera gärna om ni känner till något annat företag). Tillskotten är helt fria från smörj- och bindemedel, kapslarna är vegetabiliska (och lätta att svälja) och hypoallergena (se beskrivning).

Definition av hypoallergen
Hypoallergen: Icke-allergiskapande. Ett begrepp som används för en produkt, för vilken varje tänkbart steg har tagits i recept och produktion, för att minimera riskerna för allergiska reaktioner. (Definitionen är hämtad ur Blakiston’s Medical Dictionary)

Varje tillskott har en utförlig innehållsförteckning utöver funktionsbeskrivning och D (3) - vit kan se ut så här: (http://thorne.com/Products/Vitamins/prd~D138.jsp)

Warnings

ALLERGY WARNING
This product is contraindicated in an individual with a history of hypersensitivity to any of its ingredients.

EXCIPIENT FREE
This product does not contain wheat, gluten, corn, yeast, soy, egg, dairy products, or artificial colors, sweeteners, or flavors. This product also does not contain lactose, palmitic acid, or magnesium, calcium, or vegetable stearates.

PREGNANCY WARNING
If pregnant or nursing, consult your health-care practitioner before using this product.

INTERACTIONS/CONTRAINDICATIONS
There are no known adverse interactions or contraindications at publication date.


Slutord
Här en återförsäljare från Sverige med Thorne´s produkter.
Jag har valt http://www.ekobutiken.se (finns bland mina länkar)

Källförteckning:
http://thorne.com/
http://www.ekobutiken.se/Thorne-info.pdf
http://www.ekobutiken.se/
http://thorne.com/Products/Vitamins/prd~D138.jsp


Rättelse Biokemi del 2

Jag skrev i inlägget biokemi del 2 http://donsoderqvist.blogg.se/2009/october/bioenergi-del-2.html att Anki Sundins text visar varför en kalori in inte är lika med en kalori ut.
Detta är fel och har ingenting med kalori in - ut att göra. Tack till Jacob Gudiol på www.traningslara.se för att du påpekade detta för mig. Jag skriver därför om hela inlägget efter att nu har studerat termodynamikens lagar närmre.

Till att börja med: Skärpning nu Jocke!! Att skuggläsa sig igenom termodynamik och biokemi är inget att rek om man skall skriva en seriös blogg om kost&hälsa, jag borde veta då jag själv läst fysik, kemi och biologi, och det är inget man skuggläser sig igenom, allrahelst fysik. Med detta sagt så kommer här den korrekta versionen.

Anki Sundin skriver på sin blogg om en kalori verkligen är en kalori och det hon menar är ju förstås energikostnaden för att smälta och metabolisera maten.
http://ngruppen.blogspot.com/2009/10/ar-en-kalori-alltid-en-kalori.html

Jag väljer att ha kvar inlägget (det felaktiga) om biokemi del 2 om ni vill läsa kommentarer, ta del av länkar osv.
Kom bara ihåg att all text förutom Ankis egen är byggd på felaktiga tolkningar från mig:
http://donsoderqvist.blogg.se/2009/october/bioenergi-del-2.html

Ok termodynamikens lagar i kort:
Termodyn. 1:a lag säger att energin i universum är konstant. Vi kan inte bilda ny energi, och vi kan inte heller förgöra energi som redan finns. Det enda vi kan göra med energin är att omvandla den från en sorts energi till en annan.
Termodyn. 2:a lag säger att all omvandling av energi alltid sker med värmeförlust.

Termodynamikens värme-till-rörelse-energi har tillämpats på bioenergetik. Varför ? - Jo för värmeprod. är ett sätt att mäta mängden energi som en individ gör av med. Andning och förbränning avger ungefär lika mycket värme och koldioxid, samt att de är processer som förbrukar syre. På så vis är syreförbr. och värmeprod. sammankopplade.
Termodynamik & Bioenergetik har många gemensamma punkter, men är långt ifrån identiska. Detta har lett till att syrekonsumtion hos en levande varelse har fått bli samma sak som energiåtgång, vilket ibland stämmer men inte i detta fall.

Energin när du tränar, hämtas från ATP som är vår energivaluta. När den kemiska energin i ATP överförs till musklerna för att de ska kunna kontrahera, bryts ATP ner till ADP och fritt fosfat. Dessutom behövs ytterligare energi för att återbilda ATP från ADP och fritt fosfat igen. All denna energi kommer från maten vi äter; kolh, fett och i viss mån protein. Både när vi använder ATP för att kunna röra oss och när ATP återbildas, frigörs värme.

Åter till Anki Sundins inlägg!
Anki förklarar att det är en stor skillnad mellan termodynamik och bioenergetik-det frigörs värme i reaktionens båda håll. En annan skillnad är att bioenergetikens verkningsgrad är olika beroende på vilken väg energin tar. De olika energiprocesserna äger rum i olika delar av våra celler:
Löpning = aerob idrott  (syrekrävande för celler)
Kraftidrott = anaerob  (celler kan arbeta i syrefattig miljö)
Vid glukosoxidation blir värmeprod. per liter upptaget syre 21,1 kJ (kilojoule)
För fettoxidation är motsvarande siffra 19,6 kJ, skillnaden är 1,5 kJ (ca 7%) per liter syre.
Tilläggas är att oxidation kan ske utan syre för glukos.
Anki skriver att protein ger mindre biologisk energi än kolhydrater och att det skulle kunna vara skälet till att många överviktiga får bra resultat av en högprotein/högfetts-kost, helt enkelt för att de får i sig mindre energi än vi räknar med. Anki nämner dessutom att det finns intressanta effekter på regleringen av aptit, värme samt belöningscentrum (avtagande sug efter sött).

Mängden biologiskt tillgängliga kilokalorier per gram för protein är ca 4 kcal (mängden energi som tillförs kroppen, dvs den energi som kroppen tar upp). Dock är det endast 3,2 kcal som kan användas av kroppen i form av ATP, resterande 0,8 kcal kommer att bli till värme.
Fett ger ca 9,3 kcal per gram.
Kolhydrater ger ca 4,1 kcal per gram.

SLUTORD
När Anki ställer sig frågan om en kalori verkligen är en kalori så är det för att hon efterlyser en enhet som bättre överensstämmer med hur energin från näringsämnena omsätts fysiologiskt, eller TEF = Energikostnaden för att smälta och metabolisera maten.
Nu råkar jag ha läst Anki Sundins bok "Näringslära för kroppsbyggare" och på s.78 så har Anki ett mycket bra förslag som hon kallar Bioule(R).
En Biol (för enkelhetens skull) skulle alltså bli ett mer exakt sätt att betrakta energin i en organism. Briljant!
Att det inte redan finns en sådan definition säger en del om hur relativt ny näringsläran är i vetenskapen.
Kaloridiskutionen (den totala) kommer att fortsätta framöver var så säker. Hittade precis ett gammalt inlägg (bara för att visa hur diskutionen ser ut) där Andreas Eenfeldt (www.kostdoktorn.se) ger sin syn på kaloriförbrukning:
http://kolhydrater.ifokus.se/Forum/Read.aspx?ThreadId=633a2614-ecf9-4120-9aea-e44013385a38
Jag själv avvaktar i frågan men kommer följa utvecklingen och tror inte vi har tagit med alla faktorer (såsom hormoner) i beräkningarna beträffande kalorifrågan.

Användbara begrepp i detta inlägg:

Termodynamik (värmekraft) - samlingsbegrepp av energi, effekt och värme.

Bioenergetik = de delar av biokemin och biologin som beskriver hur levande celler tillgodogör sig och utnyttjar energi.

ATP = Adenosintrifosfat (kemisk energikälla som består av protein, adenosin och tre fosfatgrupper)
ADP = Adenosindifosfat (Då ATP omvandlas till ADP frigörs energi vilket är en process som ständigt sker)

Arbete mäts i watt, 1 W = 1 joule (J) per sekund (varför joule är ett mer sanningsenligt begrepp än kalori)
1 kalori (cal) = 4,17 joule (J)
1 kilokalori (kcal) = 1000 kalorier (cal)
1 kilojoule (kJ) = 1000 joule (J)
1 kcal = 4,17 kJ eller 1000 cal = 4170 J
1 MJ (Megajoule) = 1000 kJ = 1000000 (en miljon) J

En kalori är den mängd energi som går åt för att öka temp. på ett gram vatten en grad vid normaltryck.
En joule är den mängd energi som åtgår för att lyfta hundra gram en meter över havsytan.

När man mäter energiinnehållet i mat gör man det med hjälp av en så kallad bombkalorimeter. Förenklat fungerar den som en termos, där utrymmet mellan ytterhöljet och innerhöljet innehåller vatten. Maten man mäter läggs i den torra innerdelen och eldas upp, varvid man mäter temperaturökningen på vattnet.

Mätningar av syrekonsumtion är ett sätt att uppskatta energiåtgång vid fysisk aktivitet. Upptaget av en liter syre översätts ofta till en energiåtgång om 21,1 kJ eller ungefär 5 kcal. Värme får ofta representera mängden energi som åtgår, eftersom all omsättning av energi involverar värme. Syreupptaget är en uppskattning på metabol värmeprod. dvs hur mycket energi du gör av med.
Syreupptag (syreåtgång) är ofta proportionell mot den metabola värmeprod. Undantag är explosiv kraftutveckling som t.ex. 100 meter löpning eller kraft-träning.
EPOC = Syreskuld, excesspost-exercise o2-consumption.

Referenser
Vitaminrevolutionen ISBN 91-46-20419-9
Näringslära för kroppsbyggare ISBN 978-91-633-3992-9
http://ngruppen.blogspot.com/2009/10/ar-en-kalori-alltid-en-kalori.html

Fotbollsälskare

Världens bästa lag just nu för stunden heter Arsenal enligt mig. Varför ? Arsenal.com
Deras passningsspel som de behärskar kombinerat med det tempo som emellanåt är ursinnigt i P.L gör dem till det mest attraktiva och effektiva laget just nu.
Herregud, the gunners har gjort 36 mål på 11 matcher (3,27 mål/match) och det är sanslöst bra!!
Regisören bakom detta på planen heter Césc Fabregas. Den 22-årige spanjoren är just nu Världens bästa mittfältare enligt mig.
Fabregas leder även Arsenals interna skytteliga på 9 mål !! ett mål mer än Van Persie som ligger tvåa http://www.svenskafans.com/england/arsenal/default.asp
Regisören bakom detta utanför planen heter Arsene Wenger. 

Men Chelsea då tänker många ?
Chelsea är ruskigt starka fysiskt och vinner många poäng på "tankern" Drogba som är ruggig i luftrummet. Men jag vill tro och hoppas att den mest underhållande och effektiva fotbollen segrar i slutändan.

Det finns ett lag som jag kan se spela en attraktivare fotboll och det är Barcelona i storform och en final i C.L mellan Barca - Arsenal vore väl något .

Det som imponerar på mig är avsaknaden av namnkunniga spelare i Arsenal. Man har satsat helhjärtat på unga tallanger och låtit spelare blommat ut. Men visst finns spelare av hög kvalitet i Arsenal. Förutom Fabregas så finns spelare som Arsjavin, Eboue, Walcott och Van Persie. Hösten 08 var jag på Emirates och fick se Van Persie göra hattrick mot Newcastle. Kurvan har bara pekat uppåt för Robin efter det.

Slutligen vill jag länka till Lasse Anrells krönika om hockeylaget Montreal Canadiens
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/kronikorer/anrell/article6087429.ab

SUPERETTAN !!!!!!!!!!

FAN VA GÖTT !!!!!!

Grattis Brage till avancemanget i superettan !!!!!!!


Angelo Moratti

5 nov 1995 föddes Angelo Moratti alltså för exakt 100 år sedan.
 bilden tagen från http://www.inter.it

Han tillträdde som president för Inter 1955 som den rike oljemiljonär han var. Enligt Nacka var han mer som en kompis än chef.
Under Angelos era i klubben lyckades klubben vinna sju stora titlar i mitten av 60-talet (tre ligatitlar, två Europacuptitlar och två VM-titlar) och fick titeln "världens bästa klubblag" med den klassiska uppställningen:
Sarti, Burgnich, Facchetti, Bedin, Guarneri, Picchi, Jair, Mazzola, Milani, Suarez och Corso.

Han son Massimo Moratti är idag president för Inter och känd för att vara en riktig gentleman som jag själv fått erfara då jag besökte Inters träningsläger i Varberg för ett par år sedan. Massimo skakade hand med alla de fans som ville hälsa på honom (och det var ett par hundra) och han var mycket hövlig.

Historier från Milano bevittnar om hur Massimo med sällskap gått ut på restauranger för att äta men då dessa
restauranger varit fullbokade och restaurang-ägarna bett andra kunder lämna restaurangen till förmån för Massimos sällskap (som ansågs finare) så har alltid Massimo avböjt detta för att sedan gå på ett utehak i "mindre" fina kvarter. Allt ifrån vanliga kebabstånd till hamburgerkedjor har haft denne gemytlige herre som kund och han är mycket uppskattad i Milano, även av Milan-supportrar.

Massimo är idag miljardär och med tanke på hans väluppfostran så kan man tänka sig att Angelo var en förebild för Massimo och en tillikes framstående gentleman.

QVIDING - BRAGE

Returmötet i kvalet till superettan mellan Qviding - IK Brage kan du se live på svenskaspel https://svenskaspel.se/p4.aspx?pageid=8#pinfo=8

Första matchen slutade 2-1 till Brage och pressen ligger nu på Qviding. Min magkänsla säger dock att Brage fixar detta, vilket jag verkligen hoppas.

Så här är läget i Brage-lägret inför match:

Skadeläget

Johan Höjer (knä, långtidsskadad) och Nermin Sarhatlic (korsband, långtidsskadad), Fredrik Jansson (osäker)

Avstängningar

Qviding har anfallaren Andreas Haddad avstängd efter sin utvisning i första kvalmatchen. Brage har inga avstängningar.

Avsparkstid

Torsdagen den 5 november kl. 19.00

P.s Césc Fabregas är Premier Leagues bäste spelare enligt mig. Enligt UEFA platsar han inte bland de 30 bästa. ?


=)

Tack Soran !! Du har så jävla rätt !!


RSS 2.0