VIKTIGA AVSLÖJANDEN, ILLUMINATI (DEL 3)

Här kommer en fortsättning av Mats Sederholms text om Illuminati.

 

Illuminati är alltså både en yttre makt i formen av en global elit och en inre makt bestående av de normer som människor präglas och programmeras med. Hur kan man styra världen? Det behövs inte göras så mycket från den globala elitens sida. Människor själva LEVER de normer som Illuminati planterat. Det handlar om tron på makt, konkurrens, rangordnande, regler, patriarkat, konventioner, kontroll och en oändlig rad av egenskaper som alla har sitt säte i människors vänstra hjärnhalva.

 

För att kunna styra över världens utveckling krävs alltså dels en befolkning vars hjärnor är marinerade i normsystemen och dels en medveten elit som tålmodigt formar vår värld i en medveten riktning. Eliten använder sig av klassiska metafysiska strategier som fungerat i tusentals år och som fungerar precis lika bra idag. Vår "upplysta värld" är fortfarande inte klok nog till att genomskåda vart "mänskligheten är på väg". Människor märker dock vart det barkar men vi har inga ord eller struktur som gör det förståeligt för oss.

 

Det sägs ingenting i våra skolor eller i media och därför "finns det ingen medveten global utveckling". De flesta betraktar t.ex. globaliseringen, tillkomsten av de globala unionerna, mediamakt-koncentraten, cynismen, pengars ökade inflytande, utslagning, plastigare levnadsstilar, krig och terror, "expertsamhället" , ökande övervakning o.s.v. som något som "bara sker", som spridda fenomen utan sammanhang. Illuminati har alltså såsom min inledningsillustration ett seende som är överlägset det mänskliga kollektiva seendet. Ungefär som vi vuxna har ett seende överlägset våra barn. Vi skulle utan problem kunna styra över våra småbarns utveckling utan att de förstår hur (och vi gör det också). Vi skulle kunna stressa våra barn genom att utsätta dem för ömsom konflikter, ömsom tröst och kärlekssubstitut och därigenom "mjölka fram" en individ som inte skulle må särskilt bra, en slavmänniska vars hjärta och själ skulle vara förseglat(dessvärre förekommer även detta). Men barn växer och de förstår till sist och många upptäcker och avslöjar sina präglingar de fått i sin uppväxt och försöker göra upp med dem. Men den kollektiva massan däremot, växer och utvecklas inte. Endast ett fåtal människor "ser".

 

Det kollektiva seendet kontrolleras via normsystemet. Ett av de klassiska styrmedlen och strategierna som Illuminati verkar genom är skapa ett problem med ena handen och sedan erbjuda en lösning med den andra. Människor ser inte att händerna tillhör samma kropp eftersom figuren befinner sig bortom det kollektiva seendet. Med ovan strategi kan man t.ex. intrigera fram krig genom att i lönndom nära två framtida fiender. Man kan skapa konflikter via s.k. skenbara attacker. Man iklär sig fiendens färger och attackerar sig själva för att därigenom piska upp folkets aggression och man får en anledning till att gå ut i krig eller att dra igång en lönsam krigsindustri. 9/11 är ett sådant exempel, men historien har många fler. Sådana operationer kallas för False-Flag operations. Man agerar i lönndom under fiendens flagga.

 

Ett annat klassiskt tema är att söndra och härska. Minns att Illuminatis "inre" hemvist är människans vänstra hjärnhalva. Där huserar det strikta tänkandet, det pura logikifierandet, intellektualiserandet, kunskapsstaplandet och här frodas nördarna. Här hålls kunskaperna inlåsta och splittrade i delar. Men så fort en människa får kontakt med sin högra hjärnhalva så händer något. Det uppstår samband och helhetstänk. Man drar strecken mellan punkterna och ser figuren. Vänstra hjärnhalvans kunskaper förvandlas till vishet. Det uppstår ett "seende" som är större än alla de ingående kunskapsdelarna tillsammans. Illuminati påverkar alltså människor via normsystemet så att deras varseblivning hålls splittrad.

 

Allt som har med helhetsseende, eftertanke, kontemplation, kreativt tänkande hålls per automatik ouppmärksammat, det avlönas dåligt, det rankas alltid som andra hand. Människor formas med dessa splittrade seenden redan som barn via utbildningssystemen. Det fortsätter in i vuxenlivet och hålls levande via bl.a. media. Att krångla sig ur detta kräver såväl mod, skarpsinnighet och en kontakt med sig själv och sitt hjärta. Men Illuminati påverkar också mänskligheten i stort genom att också splittra den till enbart lösdrivande individer så att en gemensam och kollektiv vishet aldrig uppstår.

 

Man vill hålla "mänsklighetens vänstra hjärnhalva" instängd. Man vill inte att människor ska "dra streck mellan de världsliga punkterna och se den stora figuren". Och utan en mänsklighet som kan se samband så går Illuminati säkra. Därför är Illuminatis grundavsikt att splittra och därmed kunna härska. Den mänskliga splittringen skapas t.ex. genom att riva nationsgränser eller att urvattna kulturer. Varför skrivs det inget om det i media? Därför att det framstår som osannolikt. Det är för obehagligt, det är inte rumsrent och känns för avlägset och samtidigt för omfattande. Media ägs av intressenter som heller inte vill se en djupare analys av Illuminati och den globala världsstyrningen. En tidning eller en nyhetskanal på TV skulle framstå som oseriösa och samhällsfientliga ifall de skulle lyfta på locket. När de t.ex. granskar frimurarorden så är det just bara frimurarorden de granskar. Media "ser" inga övergripande trender och frågar inte vart mänskligheten är på väg.

 

Fortsättning följer med Svenska medlemmar..........


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0